Hedef ve Amaçlarımız

Varoluş Amacımız,

 • Kaliteli,nitelikli,iş güvenliği ilkelerine uygun hizmetler sunmak
 • Markamıza bağlı müşteriler yaratmak
 • Türkiye’deki mevcut standartları yükseltmek
 • Toplumda kalite bilincinin yayılmasını sağlamak
 • Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlamak

 Şirket Hedefi

 • Sosyal sorumluluk projelerinde sektör temsilcilerine örnek olmak,nitelikli iş ve işçiliğin yaygınlaşmasını sağlamak

Yaklaşım

 • Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi yönetim sistemini kurmak
 • Hatasız uygulama konusuna yoğunlaşmak
 • Başarı göstergelerini sürekli geliştirmek
 • Çalışanların şirket işleyişine katılımını teşvik etmek ve takım çalışmasını özendirmek
 • Çalışanlarımızın firma amaç ve hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimini sağlamak

 Kalite Hedefleri

 • Sürekli iyileştirmelerle maliyetleri düşürmek
 • Kurumsal ve sektörel yenilikleri her yıl yapmak
 • Müşteri memnuniyetini her yıl arttırmak
 • Çalışma ortamı ve koşullarını her yıl iyileştirmek